ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ 2:1

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ 3:1 ΜΕ ΚΟΛΛΑ

Θ/Σ 3:1 Mε Κόλλα ΕL301 1μ Μαύρο

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εύκαμπτη Σωλήνα PVC70 Μαύρη
Σπιράλ Περιέλιξης LDPE
Σωληνάκια Μόνωσης Neoprene
Πλεκτή Σωλήνα Προστασίας PA-6.6

ΣΕΤ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ

ΣΕΤ 170 τμχ. ΕΤ301 + Φλόγιστρο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Θ/Σ 2:1 ΕΤ100 1μ Μαύρο
Θ/Σ 2:1 ΕΤ100 1μ Μπλε
Θ/Σ 2:1 ΕΤ100 1μ Κίτρινο/Πράσινο
Θ/Σ 2:1 ΕΤ100 1μ Κόκκινο
Θ/Σ 2:1 ΕΤ100 1μ Λευκό
Θ/Σ 2:1 ΕΤ100 1μ Διαφανές

CABLEMATIC Ι. ΧΑΛΚΙΑΣ Ε.Ε.

ELEMATIC CABLING SYSTEMS