ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ

ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ

Ακροχιτώνια 2x με Μόνωση
Ακροχιτώνια 1x με Μόνωση
Ακροχιτώνια χωρίς Μόνωση

ΚΩΣ

Σωληνάκια Σύνδεσης Β/T
Ακροδέκτες Μύτης Β/T
Κώς (Ακροδέκτες Οπής Β/T)

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

Ακροδέκτες Ε/T "Oπής"
Ακροδέκτες Ε/T "Δίχαλο"
Ακροδέκτες Ε/T "Ακίδας"
Ακροδέκτες Ε/T "Λάμας"
Σωληνάκια Σύνδεσης Ε/T
Ακροδέκτες Ε/T "Συρταρωτοί Αρσενικοί"
Ακροδέκτες Ε/T "Συρταρωτοί Θηλυκοί"
Ακροδέκτες Ε/T "Συρταρωτοί Α+Θ"
Ταχυσύνδεσμοι Ε/T
Ακροδέκτες Ε/T "Κυλινδρικοί Αρσενικοί"
Ακροδέκτες Ε/T "Κυλινδρικοί Θηλυκοί"
Ακροδέκτες Ε/T "Πλήρως Μονωμένοι Θηλυκοί"
Ακροδέκτες Ε/T "Πλήρως Μονωμένοι Αρσενικοί"
Σωληνάκια Σύνδεσης Θερμοσυστελλόμενα

CABLEMATIC Ι. ΧΑΛΚΙΑΣ Ε.Ε.

ELEMATIC CABLING SYSTEMS