Δεματικά Επίπεδης Κεφαλής

Δεματικά Ατσάλινα AISI-304
Δεματικά Αντοχής UV 10ετή
Δεματικά Αντοχής 125°C
Δεματικά Ανιχνεύσιμα HACCP

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Δεματικά Με Ετικέτα
Δεματικά Κεφαλής "Α" Οπής
Δεματικά Κεφαλής "Ο" Βίδας
Δεματικά Επαναχρησιμοποιούμενα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βύσμα Τοίχου με Βάση Δεματικού
Αγκιστρο Δεματικού "Ο"
Βάση Δεματικού "Σέλα"
Κεφαλή "Α" / Βάση Δεματικού
Εξάρτημα Δεματικού "8"
Ετικέτες Ταυτοποίησης
Αυτοκόλλητες Βάσεις Δεματικών
Αυτοκόλλητα Στηρίγματα Καλωδίων
Στριφτές Θηλιές
Μεταλλική Διάτρητη Ταινία (Τσέρκι)
Στηρίγματα Σωλήνων ELEFIX

ΔΕΜΑΤΙΚΑ

Δεματικά 2-Lock (AISI-316/PA-6.6)
Δεματικά Απλής Κεφαλής
Δεματικά Απλής Κεφαλής Έγχρωμα

CABLEMATIC Ι. ΧΑΛΚΙΑΣ Ε.Ε.

ELEMATIC CABLING SYSTEMS